Søg

Træ og miljø - Grøn Guide Frederikshavn K.

Træ og miljø – Robinie det brugbare alternativ til imprægneret træ

angrebet trae
Angrebet nåletræ
test af robinie
Her ses angrebne pæle i nåletræ

Kilde – Frederikshavns kommune´s hjemmeside (grønguide)

Der findes alternativ til trykimprægneret træ (trykket træ)!

Mange bruger trykimprægneret træ ved haveindretning eller når der f.eks. skal bygges carporte, redskabsskure og legeredskaber. Men det er slet ikke nødvendigt. Træ der ikke er imprægneret, er ofte lige så godt. Træarter som eg, teak, thuja og western red ceder har en god naturlig holdbarhed – også i kontakt med jord. Hvis det du bygger ikke har jordkontakt, er der normalt ingen grund til at bruge trykimprægneret træ, her kan det fint erstattes med f.eks. gran, fyr eller lærk.

Imprægneret træ.
Imprægnering er en kemisk behandling, der forøger træets levetid væsentligt. Imprægneret træ kan indeholde en række miljøbelastende stoffer som f.eks. chrom, kobber, arsen, tin, borater og kreosot. Det er i dag forbudt at sælge og bruge træ, der er imprægneret med kreosot og arsen. Både kreosot og arsen menes at være kræftfremkaldende, og arsen kan desuden forårsage akut og kronisk forgiftning. Chrom- og kreosotimprægneret træ må ikke produceres i Danmark, men må dog fortsat importeres og forhandles.

Brug imprægneret træ korrekt.
Kan du ikke undgå at bruge imprægneret træ, skal du kikke efter mærkningen. Der skal stå NRT på enden af træet. Det er træbranchens egen kontrolordning, som skulle garanterer at det ikke indeholder forbudte stoffer. Godkendelsen betyder ikke, at de anvendte midler er uskadelige, men sundheds- og miljørisikoen er fundet acceptabel. Anvendelsen af trykimprægneret træ betyder dog under alle omstændigheder en større miljøbelastning, end hvis vi vælger uimprægneret træ med en god naturlig holdbarhed.
Imprægneret træ bør kun bruges til f.eks. stolper der skal nedgraves i jord og andre særlig udsatte steder i byggeriet. Og det er faktisk slet ikke så holdbart som vi tror. En stolpe i imprægneret træ i jord kan kun holde i 20 år ifølge Træbranchens Oplysningsråd. En stolpe i Robinia træ i jord holder i 35-40 år – uden imprægnering. Almindelig gran der ikke har jordkontakt kan holde i 100 år! Der er således ingen grund til at bygge en carport af imprægneret træ.
Derudover fraråder Miljøstyrelsen brug af imprægneret træ på legepladser og i legeredskaber. Og husk at det er forbudt af afbrænde imprægneret træ selv.

Imprægneret træ er miljøfarligt affald og skal afleveres på genbrugspladsen!.
I øjeblikket deponeres det trykimprægnerede træ, mens der arbejdes på at udvikle nye teknologier til behandlingen af træet, så miljøbelastningen bliver mindre ved destruktion.

Brug træets naturlige holdbarhed.
Træ har en naturlig holdbarhed, og forskellige træarter kan med forskellige levetider modstå påvirkninger fra både jord, vand og luft.
Det er vigtigt at vælge kernetræ – dvs. den del af træet, som kommer fra den inderste del af stammen. Det er langt mere holdbart end splitvedet, som stammer fra den yderste del af træet.

Forventet holdbarhed for kernetræ fra udvalgte træarter i kontakt med jord

Mindre end 5 års holdbarhed: Ask – Bøg – Birk – El – Poppel.

5 – 10 års holdbarhed: Elm – Rødgran – Skovfyr – Douglas.

10 – 15 års holdbarhed: Lærk – Thuja – Cypres.

15 – 25 års holdbarhed: Eg – Western Red Cedar – Robinia (36 år)
Se iøvrigt info. fra Teknologisk Institut (Træ i jordkontakt) Viden Om
Træ – Se også DATABLADE fra SkovTrup på eg og robinie

Konstruktiv træbeskyttelse:
Konstruktiv træbeskyttelse betyder at man beskytter konstruktionen mod klimapåvirkninger og man bruger de forskellige træarter rigtigt. Prøv at følge følgende retningslinier:

Undgå så vidt muligt, at træet får kontakt med jord og vand. Carporte, legehuse, redskabsrum mm. kan bygges uden jordkontakt ved at placere stolperne på en pælesko af stål eller på en betonfod med indstøbt anker. Vær i denne forbindelse opmærksom på ekstra afstivning af konstruktionen.

Facader og hegn holdes fri af jord og vegetation.

Hold træet tørt, beskyt det mod regn og led vandet væk – f.eks. med tagudhæng eller overdækning.

Beskyt endestykker og opadvendte flader med dækbrædder, skrå afskæringer eller endefladeforsejling med træbeskyttelse.

Sørg for tætte samlinger mellem konstruktionerne, så snavs og vand ikke kan trænge ind.

Sørg for ordentlig ventilation af træværket.

Hvad skal man vælge mht. Trae og Miljoe?
Der er ingen tvivl om, at imprægneret træ bl.a. er populært, fordi det er en billig og effektiv løsning. De mere miljøvenlig træarter med en god naturlig holdbarhed koster i dag lidt mere, og der er i øjeblikket et begrænset udbud af dem.
De er også lidt mere besværlige, fordi de kræver mere vedligeholdelse og jævnlige eftersyn af konstruktionerne. Men til gengæld sparer vi os selv og miljøet for en række skadelige stoffer, som er svære at bortskaffe.

Yderligere information
Du kan få yderligere information om emnet hos Grøn Guide Hanne Lauritsen
på telefon 96225441 eller email: hla@frederikshavn.dk

Kilde: “Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer” af Miljøstyrelsen og Træbranchens Oplysningsråd.
Se også: Råd til kommunerne om håndtering af trykimprægneret / imprægneret træ Miljøstyrelsens Informationscenter
Besøg også Danmarks Vidensportal om Træ – se træambassadører

Har du spørgsmål?
Send en e-mail til Oksana: ok@skovTrup.dk
Ønsker du at komme retur til forsiden – klik her!

Scroll to Top