Søg

Sneglehegn til højbede - Motiver dine dræbersnegle i haven!

Motiver alle dine snegle i haven – med SkovTrup sneglehegn!

Vi har ofte haft forespørgsel på en løsning til beskyttelse mod alle snegle i haven – specielt dræbersnegle i højbede. Det er bare så trist når ens grøntsager er enten ødelagt af slim eller spist efter man har passet og plejet dem.

Vi har tidligere henvist vore højbeds kunder til producenter af forskellige typer af metalprofiler, men de stopper slet ikke havesnegle 100%. Sneglegift vil vi på ingen måde anbefale da det skader andre nyttedyr i haven (som fx. Vinbjergsnegle) og derfor er gift helt uegnet – set med vore øjne..

Har du yderligere spm. så venligst mail os på info@skovtrup.dk hvorefter vi hurtigt svarer tilbage.

Det har ført til at vi har tænkt…og er kommet frem til løsningen med lille elektronisk impulsgiver der forbindes til et stærkt bånd med 9 volt spænding (ufarlig for alle typer snegle) men stærkt motiverende for sneglens retningssans.. Se lille kort FB Video på dette link – Bestil via SkovTrup Shop
Se iøvrigt info fra Sneglerapport lavet af Sussi Pagh og Frank Jensen – alt om dræbersneglen!
Se iøvrigt info. Se iøvrigt info. fra Info. fra Miljøstyrelsen Iberisk skovsnegl (Arion lusitanicus)
Se iøvrigt info. fra Havenyt.dk Fiberdug, bionet og vækstbuer
Se iøvrigt info. fra Havenyt.dk Beskyt de søde vindruer mod hvepse
Se iøvrigt info. fra Den Grønne Havekalender Giv grundvandet et lift – dyrk haven uden gift.

montage-sneglehegn
montage-sneglehegn

Montagevejledning for SkovTrup Sneglehegn Yderligere info.: info@skovtrup.dk

1.Styringsboks åbnes og batteri forbindes til klemmer. Batteri placeres i boks og låg sættes på uden at ledninger kommer i klemme.

2.Samlede boks skrues på trækant umiddelbart over det sted man ønsker at placere hegn. Her skal man tage hensyn til at den helst skal vende mod et sted man ser – så man kan bemærke blinkende kontrol lys.

3.Vigtigt at den placeres ovenfor da snegle ellers kan kravle ovenpå boksen..

4.Generelt er det vigtigt at der ikke senere kommer til at hænge afgrøder / græs henover hegnet da sneglene ellers ville kunne kravle på dette og ikke møde hegnet.

5.Vigtigt efter man har opsat sneglehegn at få indsamlet snegle (evt. æg) fra bede eller urtehave indenfor hegnet..

6.Sneglehegn klipses eller sømmes med papsøm for hver ca. 30cm i begge sider af hegn. Undgå at klipse/søm i de ledende tråde i sider af bånd. Herved undgås afledning fra bånd til træværk.

7.Bånd kan evt. afsluttes under boks med ca. 5mm mellem ender – må ikke være kontakt mellem bånds ender!

8.Klemmer monteres som vist med to af samme farve til den ene side og 2 med anden farve til anden side – sider er lige meget.

Se iøvrigt info og print klar Montagevejledning til SkovTrup Sneglehegn her!.

montage af sneglehegn ny
montage af sneglehegn
draebersnegle i urtehave
undgå draebersnegle i urtehave

Har du spørgsmål?
Send en e-mail til Oksana: ok@skovTrup.dk
Ønsker du at komme retur til forsiden – klik her!

Scroll to Top