Søg

Sansehave - Plantekasser i kørestols højde

Sansehave – Gårdhave med blomsterkasser i kørestolshøjde

Sansebed etableres
Sansebed etableres
sansebed tilplantes
sansebed tilplantes
sansehaven tilplantes
sansehaven tilplantes fra kørestol

Projekt Plejecenter Lyngbo – aktivitets og sansehave (Gunnar Christensen)
Med udgangspunkt i et udtrykt behov fra beboernes side, blev der på foranledning af Gunnar Christensen søgt midler fra socialministeriets pulje til udvikling af bedre ældrepleje. Projektet fik støtte fra ministeriet men på grund af mange ansøgninger blev der kun ydet 16.000 kr. Imidlertid bevilgede Køge kommune 14.000 kr. så projektet kunne gennemføres i sin helhed. Havens idé er at kunne gavne og glæde. Haven er tænkt som et biologisk kredsløb, hvor der er liv, bevægelse og oplevelser for alle sanser. Udfordringen er, at mange af de daglige brugere er gangbesværede, syns- og hørehandicappede og/eller lider af demens i forskellig grad. Derfor er haven bygget op, så dens elementer i videst muligt omfang imødekommer de forskellige behov.
Blomsterkasser som disse kan bestilles på vor SkovTrup Shop – Se pris på Plantekasser og  Blomsterkasser til Sansehaver her! 

sansehave med planter
sansehave med planter
plantekasse til sansehave
plantekasse til sansehave
Plantekasser
Plantekasser

Det biologiske kredsløb har sin basis i en beplantning, der både er farverig og velduftende, men samtidig tiltrækker insekter. Insekterne er føde for det fugleliv der er omkring de 10 nyophængte fuglekasser. For at gøre haven attraktiv for fuglene er der anskaffet en smuk granitsten med en hulning til drikke- og badevand. Insekt- og fuglelivet vil skabe forventning og glæde hos beboerne. En anden side af haven er de aktiviteter, der skabes for beboerne. Mange har tidligere haft haver eller været landmænd. Så de har et nært forhold til jord og dyrkning. Det er i haven søgt imødekommet ved anlæg af højbed og opstilling af et drivhus.

Udfordringen ved højbedene har været, at de beboere der skal arbejde med såning, plantning og høst enten sidder i kørestol eller ikke kan bøje sig eller ligge på knæ. Den udfordring er løst i et godt samarbejde med firmaet SkovTrup ved Hobro. Firmaet har udviklet højbede, der er så høje at de kan betjenes fra kørestol eller stående. Så nu er der i plejecenterets atriumgård opstillet to bede og beboerne arbejder med at blive enige om en såplan. SkovTrup har også kunnet imødekomme et andet behov. De har leveret fire plantekasser på hjul, så planterne kan køres hen, hvor beboerne sidder. Firmaet SkovTrup har været konstruktive og fleksible i opgaveløsningen og har skabt haveelementer, der vil kunne forbedre livskvaliteten hos beboerne på plejehjem eller fx institutioner for fysisk handicappede.
Gunnar Christensen
Pårørende
Info. vedr. projektet og de anvendte produkter – send en mail på info@skovtrup.dk

Se her for mere info om indretning af sansehaver mv. – www.ckhm.dk
Center for Kommunikation og Hjælpemidler (CKHM) har indrettet et udendørs areal, for at du, som handicappet eller som fagperson, kan komme og afprøve, træne i, overveje og se forskellige mulige anlægsdetaljer i et afgrænset, udendørs område. Det er detaljer, der indgår i det miljø, vi kan færdes i til daglig. Målene i detaljerne er hentet fra nuværende vejledninger inden for handicapbyggeri. Samtidig har vi forskønnet arealet med forskellig beplantning, der også kan give inspiration med hensyn til farver og dufte, som er en væsentlig faktor, hvis du er synshandicappet. Vi har etableret et højbed til inspiration for både kørestolsbrugere, gangbesværede og svagsynede. Endelig er der etableret et lille område ”Oasen”, med bænke og bord, hvor man kan slå sig ned for et hvil, en snak, eller medens en pårørende afprøver anlægget.  Se deres pjecer og generelle info.  vedr. mobilitet mv.

Har du spørgsmål?
Send en e-mail til Oksana: ok@skovTrup.dk
Ønsker du at komme retur til forsiden – klik her!

Scroll to Top