Søg

Lidt historie om miljørigtigt Rubinia træ fra et mere bæredygtigt skovbrug

Rubinia – Robinie – Robinia – Akacia – latinsk navn er Pseudoacacia

Kært barn har mange navne!

Robinie – Pseudoacacia: For yderligere info.: info@skovtrup.dk
Robinie er en planteslægt indenfor ærteblomstfamilien og har fået artsnavnet pseudoacacia (uægte akacia) idet den har en ydre lighed med den ægte acacia, som fortrinsvis gror i det tropiske område. Der er dog tale om to helt forskellige plantetyper som ikke må forveksles.
Træarten har flere danske navne foruden Robinie (rubinia) som fx. Akacie (acacia, akasia), Uægte / Falsk akacia, Bælgtorn, Bønnetræ, Ærtetræ, og Uægte slåen
Navnet Robinie stammer fra Henrik IV´s hofgartner Jean Robin (chef for den botaniske have i Paris) der i ca. år 1601 indførte planten til Europa fra det Nordamerikanske kontinent.
Som mange andre indførte træsorter blev denne afprøvet i skovbruget og ses nu her godt 400 år efter udbredt i Syd og Østeuropas skove og hegn. Robinie (rubinia) regnes som en af de mest udbredte løvtræarter efter Eucalyptos og Poppel og betragtes derfor på ingen måde truet. Se også engelsk info.: Robinie info. UK

robinia seeds
robinia seeds

Robinie – vækst / udseende: Yderligere info.: info@skovtrup.dk
Robinie træ udmærker sig ved en hurtig vækst i ungdommen. Ved ca. 25-30 år aftager højdevæksten og træet opnår kun sjældent højder der overstiger 25 meter. Diametertilvæksten fortsætter efter denne alder, og der er eksempler på træer med diametre på 120 cm målt 1,30 m over jorden.
Grenene er glatte og er forsynet med akselbladtorne. Bladene er uligefinnede med ovale småblade. Løvspringet sker sent på året – her i Danmark omkring Maj / Juni. Blomstring sker kort efter typisk med hvide eller røde ærteblomster der indeholder betydeligt indhold af nektar og hjemsøges derfor flittigt af bier.
Træet (veddet) har en smal (5-10mm) hvid/gullig splint (træets vandførende lag). Kernetræet har en farve der varierer fra gyldent til grønligt. Barken (rubinia) er tyk og udpræget skorpebark.

Opgørelser fra 1978 fortæller at der i Europa allene forefandtes ca. 860.000 ha, heraf med Ungarn som topscorer med ca. 268.000 ha.

robinia pseudoacacia skib
robinia pseudoacacia skib
robinie blomster med skovtrup logo
robinie blomster med skovtrup logo

The tree that won a war

And yet we could make the case that the black locust helped the United States win the War of 1812. The decisive battle of that war was fought on Lake Champlain. On Sept. 11, 1814, the American fleet, commanded by Commodore Thomas Macdonough, engaged the British fleet, commanded by Capt. George Downie (killed in action), in Plattsburg Bay. 

The Americans won a decisive victory, essentially stopping the invasion forces, led by Sir George Prevost. Prevost was recalled to England to face a court martial for his actions but died before the trial was convened. 

One of the reasons circulated for the British Navy’s defeat was that English ships were built with oak nails (the large pins or trunnels that hold the wooden members of a ship together), while American ships were built with locust nails. As a result, when the cannonballs from the American fleet hit the British ships, those ships came apart. But when the shot from the British ships hit the American fleet, their ships held together — and that is the reason they lost the Battle of Plattsburg Bay. 

The very next year, the British began importing thousands of locust nails to refit the British Navy. By 1820, the Philadelphia market alone was exporting between 50,000 and 100,000 locust nails to England per year. As locust continues in export, even to this day, some would say we have been selling weapons to the enemy ever since.

Fra web:

Black Locust: The Tree on Which the US Was Built

Har du spørgsmål?
Send en e-mail til Oksana: ok@skovTrup.dk
Ønsker du at komme retur til forsiden – klik her!

Scroll to Top