Søg

Gynge opstilling - forslag til opsætning og montage

Forslag til opsætning af gynge – (VIGTIGT med stærke naboer!)

Vær sikker på at der er den fornødne plads til et gyngestativ med gynger. Tænk på hvor der er rart at være i gynge mht. sol / læ mv. – specielt på det tidspunkt af dagen hvor gynge vil blive mest anvendt.
Pas på at der ikke er skarpe/hårde genstande man kan komme til skade på ved evt. fald fra gynger.
Sørg for god plads mellem gyngesæder – for mere info. om regler mv. kan man evt. låne bøger om
emnet på biblioteket.
BEMÆRK hvis der er offentlig adgang til gyngestativ skal det laves efter EN1176
KLIK på link for udskrivning af Forslag til montage af SkovTrup type LILLE – STOR – MEGA – GIGA gynger
Har du yderligere spm. så venligst mail os på info@skovtrup.dk hvorefter vi hurtigt svarer tilbage. Bestilling er mulig i SkovTrup WebShop her

gynge stativ skitse med maal
gynge stativ skitse med maal

Gyngestativ kan selvsagt laves med eller den udhæng efter ønske.

Start med at ligge gyngens ben – krydset ud på jorden og kombiner dem parvis så de passer sammen. Naturpæle er fra naturens side ikke rette – så man må vurdere hvad der giver det mest harmoniske resultat når opstillet.
Bor med D14mm træbor og sammenspænd dem let med gennemgående M12 gevindstang (ved afkortning pas på grater).
Længden på gevindstangen skal være så de senere kan fastspændes uden at top møtrik ende møder ende af gevind. God ide at smøre gevind så de ikke river ved senere fast-spænding. Grav rigeligt store huller så pæle kan flyttes og tilpasses efter behov. Rejs den ene ende af stativet og stamp op med stabilgrus så den står rimeligt fast (evt. støtte med træ & skruetvinger. Vær sikker på at der er plads til senere overligger i top kryds (vurderes mens begge par gyngebens sæt ligger på jorden). Bemærk at overligger som regel er noget tykkere i den ene ende (rodende) – denne ende placeres i topkryds med mest plads (åbning). Andet par gyngeben rejses og det checkes at de står parallel med første sæt. Check evt. at højde fra topkryds til jord i begge sider er rimeligt ens. Bemærk det kan være nødvendigt at bearbejde pæle ved anlægsflader mellem kryds og overligger for at få en pæn afslutning. Sidste par gyngeben støttes med skruetvinger og trærigler før overligger sættes på plads. Denne drejes så man får det pæneste resultat hvorefter den fastgøres til først opsatte sæt gyngeben – med gevindstænger mv. som før nævnt (2 stk. i alt)

KLIK her for udskrivning af pdf med:
Forslag til Gynge Opstilling – fra SkovTrup

montage af overligger til gynger
montage af overligger til gyngeben
montage detalje til gynge
montage detalje til gyngestativ

Sidst opsatte par gyngeben kan det være en fordel at kunne regulere lidt op/ned – alt efter behov – for at få overligger til at ligge vandret – herefter fastgøres denne side også med gennemgående gevindstænger som før nævnt. Når alt er monteret fastspændes alle bolte og der stampes op omkring gyngens ben med stabilgrus og/eller tørbeton. Gyngestativ kan evt. gives linolie baseret overfladebehandling. Diverse gyngeophæng / gynger kan herefter monteres og den sjove del begynde…
OBS: Vær sikker på at gevindstænger ikke er så lange at de senere ikke kan efterspændes uden at topmøtrik går mod ende af gev. stang Skal efterspændes en gang om året!
Tips og ideer! Modvirkning af enderevner i træpæle med sammenspænding og træskruer

byg selv gyngestativer

Har du spørgsmål om opstilling af gynger?
Send en e-mail til Oksana: ok@skovTrup.dk
Ønsker du at komme retur til forsiden – klik her!

Scroll to Top