Ved spørgsmål kan du kontakte hos her: Salg & Vejledning - Se her for Tilbud & Restlager - - -
Kontakt os på 9854.8767 - eller fax. 9854.8667 eller mail
Hos SkovTrup har vi 5.500m2 lagerbeholdning med Miljørigtigt RobinieTræ klar til dig - Se generel prisliste her!
VELKOMMEN HØJBEDE I TRÆ GYNGESTATIV PERGOLA TRÆBADEKAR HAVEMØBLER HANDELS INFO. Nyheder & presse
ROBINIE TRÆ PLANTEKASSER HÆNGEKØJER TRÆ TERRASSE PLANTEKUMMER LOUNGE MØBEL TÆKKESPÅN MK NYHEDSBREVE
ANVENDELSE
EGENSKABER
HOLDBARHED
TRÆ OG MILJØ
ROBINIE - UK
PÆLE - STOLPER MV. ->
PÆLE TIL HEGN MV.
AFBARKEDE - PUDSEDE
PÆLE TIL VILDTHEGN
KERTNETRÆ - SPLINTFRI
BRÆDDER & KALMAR
PULLERT & BRÆDDER
STOLPER & BJÆLKER
HAVEHEGN - H STOLPE
EGETRÆ - EGESVELLER
PÆLEORM - TRÆPÆLE
PRIS & LAGERLISTER ->
PRIS NATUR PÆLE
PRISLISTE-STOLPER
SAVET MATERIALE
PRIS HAVEMØBLER
PRIS BØDKERVARER
PRIS PLANTEKASSER
PRISER - TRÆPILLER
ANDRE SKOVTRUP WEB
RESTLAGER SALG ->
KONTAKT PERSONER
GENEREL PRISLISTE
Træ i jord - Viden om Træ 5/2004 For yderligere info.: admin@robinie.dk
Efter man fx. har lavet sin haveplan og skal igang med anlægning skal man tænke sig om, når træ anvendes i jordkontakt. Ikke alle træarter kan anvendes ubeskyttet. Nogle skal trykimprægneres for at holde, mens andre kan klare sig uden yderligere træbeskyttelse i mere end 20 år (robinietræ). Valget afhænger af kravene til levetiden, konstruktionen, påvirkningen og muligheden for at vedligeholde træet. I dette nummer af Viden om Træ ser vi på træs naturlige holdbarhed i jordkontakt, og hvordan det kan beskyttes. Se iøvrigt info. fra TI - Viden om Træ (Træ i jordkontakt) Viden Om Træ
Haveplan kræver holdbart robinie træ
Figur 1. Vejledende levetider for trædele anvendt i jordkontakt. Forhold som trækvalitet, dimension og lokale jordforhold spiller en afgørende rolle for holdbarheden. Grundingsolie er godt, men desværre ikke nok til at beskytte træ i jordkontakt.

Jordkontakt og holdbarhed. Med begrebet jordkontakt menes, at træet er i kontakt med jord eller ferskvand og således har en permanent træfugt på mere end 20%. Dermed er træet modtagelig over for angreb af træ­nedbrydende svampe. Med kontakt menes også de dele af konstruktionen, der er over jord som f.eks. hegnspæle, der kan angribes af eksempelvis borebiller. Det er nemlig i området mellem jord og luft, at der er en høj træfugtighed og et betydeligt luftskifte. Derfor er det ofte i denne zone, at der er optimale betingelser for trænedbrydende svampe.

På dansk anvendes to begreber for træs naturlige holdbarhed: »varighed«, som alene refererer til tid og »holdbarhed«, som foruden varighed også bruges om mekanisk styrke. I det følgende er benyttet betegnelsen holdbarhed, som også anvendes i de standarder, der nævnes i faktaboksen på side 4.

Træs varighed i jordkontakt bør indgå i haveplan.
Brugen af træ er ofte styret af eksemplets magt. Dvs. at vi - fornuftigt nok - bruger træet på den måde, vi har set det lykkes for andre. Hvad angår træets holdbarhed over for nedbrydning, sker det ofte efter simple velprøvede tommelfingerregler. Dette betyder i nogle tilfælde, at vi ikke udnytter træets holdbarhed til fulde. Med en mere detaljeret viden om, hvilke træ- og konstruktionstyper, der giver en god holdbarhed under de ønskede forhold, kan vi bruge træet til flere formål uden at begå fejl.


Vi har et rimeligt kendskab til levetider for ubehandlet kernetræ i jord (DS/EN 350-2). Splinttræs levetid i jord er normalt mindre end 2 år. Trykimprægneres splintveddet, opnår det en større holdbarhed end kerneveddet. Det er kendt viden, at eg har en stor naturlig holdbarhed. Mindre kendt er det, at robinie faktisk har en endnu bedre holdbarhed end eg, se figur 1.

Figuren viser vejledende levetider for trædele anvendt i jordkontakt. Forhold som trækvalitet, tværsnitsdimensioner, konstruktionens udformning og lokale forhold vil have betydning for den aktuelle levetid. Derfor ses der også en meget stor spredning i levetiden for den enkelte træart. Figuren gælder udelukkende ubehandlet kernetræ.

Splinttræ fra alle træarter er klassificeret som »ikke holdbar«. Levetiderne har udgangspunkt i langvarige, engelske undersøgelser The biological natural durability of timber in ground contact, G.A: Smith & R. J. Rosten, 1996, BRE, DS/EN 350-2 samt erfaringsmateriale.

"Selvimprægnerende" træarter
En del brugere ønsker ikke at anvende trykimprægneret træ. Som alternativ til dette produkt, ser man anbefalet de såkaldte selvimprægnerende træarter, som dækker over arterne thuja, lærk og douglasgran. Med betegnelsen menes, at disse træarter har indholdsstoffer, der nedsætter den biologiske nedbrydning. Dette begreb kan være misvisende, da der som udgangspunkt ikke er nogen træarter, der er selvimprægnerende.

Betegnelsen stammer primært fra ældre kilder og bygger på forsøg med træ, der er vokset under andre betingelser end det træ, som vi kan købe i dag. Nyere dokumentation for holdbarheden af disse træarter foreligger ikke.
Haveplan kræver holdbart robinie træ
I de seneste år har der været stor opmærksomhed omkring imprægnering og kemisk træbeskyttelse. En stigende miljøbevidsthed har betydet, at kravene til imprægneringsmidlernes indvirkning på miljøet og sundheden er blevet skærpet. Senest med indførelsen af Biociddirektivet.

Som følge af den store fokus på miljøbelastningen fra imprægneringsmidler er mange alternativer til imprægneret træ dukket op. Ofte ser man forklaret, at thuja, lærk og douglas skulle være lige så holdbare som trykimprægneret træ - eller at en overfladebehandling er tilstrækkelig til at give træet den ønskede bestandighed.

Men der er så mange faktorer, der spiller ind på holdbarheden af træet, når det har jordkontakt, at vi alt for ofte oplever, at disse forbehold ikke er nok til at opnå et tilfredsstillende resultat.
Holdbart robinie træ
Kreditværdighed tripple A
CHECK Pris - Pæle - Stolper-Sveller - Brædder - Plantekasser - Solsejl - Havemøbler - Pris og lagerlister SkovTrup blev startet i år 2002 og har siden da haft en stabil og positiv fremgang gennem alle årene.
I år 2008 & 09 lykkedes det SkovTrup at blive Gazelle virksomhed med en kreditværdighed AAA fra D&B.
Godkendt til handel med det offentlige
Nyhed - Nordjysk Træspecialist vil øge konkurrenceevnen - Læs hele PRESSEMEDDELELSE om SkovTrup her!
Nyheder fra SkovTrup. Klik p� billeder for info.


SkovTrup Shop


Sneglehegn


Plantet�nder


Tr�fliser


Gyngestativ

Restlager - Klik her for gode tilbud
 
 
 
studerende læge forum klinisk psykologi http://1apotekonline.com/ hjemme sundhedsydelser tn

Chat - Email

Pæle til hegn, pergola, gyngestativ mv. Kvartpæle afbarket
Halvpæle afbarket
Helpæle afbarket
Splintfri halvpæle
Splintfri pæle pudset
Helpæle cyl. fræste
Gyngedele - Tilbehør
Rafter med bark

Træ til terrasse/højbede træfliser/befæstigelse
Terrassebrædder
Reglar - Vanger
Savede brædder
Kalmar brædder
Stolper - Pullerter
Egetræ - Tømmer
Lærketræ - Savet
Højbede - Sveller
Prismer - Blokvare
Træfliser - Træolie
Tækkespån til tag
Skruer - Rustfri A2

Havemøbler, træbadekar og vinreol
Træ Havemøbler
Cafesæt - Stål - Træ
Blomster Havebænk
Havesofa - Polster
Hængesofa - Køje
Træbadekar - Ovn
Trækar plantetønde
Vinreoler i træ
Træfigurer
Legeplads Redskaber

Plantekasser og Blomsterkasser
Plantekasse 45x85
Plantekasse 45x165
Plantekasse 85x85
Plantekasse 85x165
Sekskantede D90cm
Sekskantede D120cm
Sekskantede D170cm
SkovTrup Plus Højbed

Restlager af Sol-Sejl
Trekant sejl
Firkant sejl
Drage sejl
Special sejl
Pæle og Montage dele
Restlager af Sol-Sejl

Bordplader - gulvplanker
Bordplader i Birketræ
Bordplader i Robinietræ
Gulvplanker i Douglas
Gulvplanker i Egetræ